Gaver

Indre Mission, Tarm

___________________________________________________________________

I Tarm Missionshus sker der rigtigt meget. Der er mennesker i alle aldre, som bruger huset,

og det er rigtigt dejligt. Alle er velkomne til at være med.

Det koster mange penge at gennemføre disse aktiviteter og at drive mission

i vores by. Derfor modtages enhver gave med tak.

Gaver kan gives til et medlem af bestyrelsen eller indbetales på

reg.nr. 7789 kontonr. 1080077 (Andelskassen).

Med mindre andet er ønsket i forbindelse med gaven, indberettes den til SKAT,

hvorfor givernummer ønskes oplyst i forbindelse med indbetalingen.

Du kan kontakte kassereren på kasserer@tarm-im.dk.